❤️اگر خدا دختری به من بدهد..

قبل از هرچیز به او شعر خواندن یاد میدهم..

به جای لالایی برایش شعرهای بهمنی را میخوانم...

به جای صبح بخیر برایش عاشقانه های آرام میخوانم...

وقتی بهانه گرفت.....

برایش آهنگ های سارا نائینی میگذارم....

به او یاد میدهم از عاشق شدن نترسد....

هربار کسی قلبش را آزرد...

یک آهنگ پخش کند،

روی تخت دراز بکشد و شعر بخواند...

و بعد..

قوی تر از همیشه دوباره عاشقی کند...

دنیا بدون دخترانی که عاشقی بلدند،جهنم میشود...❤️

  • منـ  ـ ـ و

و دخملیمـ ـ ـ ـ

  • برچسب‌ها: