دلام بچه ها

اینم مسابقه و نمره برای افرادی که عکس فرستادن

بلوم جونم:

خوبیا:موی باز،لب غنچه

بدیا:هیچی

نمره:100

برو ادامه بعدی هاشم ببین
فاطمه جون:
خوبیا:لب غتچه

بدیا:موهای بسته

نمره:100

فائزه حون:

خوبیا:همه چی

بدیا:هیچی

نمره:100

فضیلت جون:

خوبیا:لب غنچه،موهای باز

بدیا:هیچی

نمره:100000


برچسب‌ها: