تبلیغات
یه وب براى دخملا - نویسنده ی جدید وارد میشود!
وبى براى همه ى دخترهاى جهانـ ــ

نویسنده ی جدید وارد میشود!

دوشنبه 16 مرداد 1396 01:00

نویسنده : ♛..Mahtab..♛

 سعلام ملت 
 من یعنے مهتابِ مهتاب ها ماہ آسموטּ ها 
 بـہ عنواטּ نویسنـבہ بـہ این وب وارב شـבم! 
 این جا هم از چیزایے ڪـہ آجے گلم،سلناتور(مـבیر وب) بهم اجازہ میـבہ براتوטּ آپ میڪنم! 
 בرضمن من פֿـوבم یڪ وبلاگ בارم ڪـہ פֿـوش פـال میشم بهش سر بزنیـב! 
 وبم بین لینڪ ها هست اما بازم آבرس رو میـבم! 
 براے این ڪـہ بیاے وبم روے عڪس پایینے ڪلیڪ ڪن!
 دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 16 مرداد 1396 01:40

// setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);