*از بـس ســرت تو گوشیت بود مــردی*
مامــآن بــابآم ســرقبــرم یهــــویی :|


برچسب‌ها: