یه وب براى دخملا سلام به این وب خوش اومدید حتما نظر بزارید http://worldofcode.mihanblog.com 2017-10-18T13:02:29+01:00 text/html 2017-09-26T14:11:36+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator شمارش http://worldofcode.mihanblog.com/post/304 <div style="text-align: center;"><font size="4">بچه هاا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">از همین الان برای 8 ماه و 24 روز دیگه اماده کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">می خوایم بترکونیم</font></div> text/html 2017-09-25T14:18:02+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator پست قیلی http://worldofcode.mihanblog.com/post/303 <div style="text-align: center;"><font size="4">پست قبلی اشتباه بود</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div> text/html 2017-09-25T14:16:46+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator یباتنمکگ http://worldofcode.mihanblog.com/post/302 text/html 2017-09-25T13:55:42+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator از مدرسه براتون بنالم http://worldofcode.mihanblog.com/post/301 <div style="text-align: center;"><font size="4">های بچز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خوفید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ها راستی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مد باز شد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بدبخ شدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">هاااا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خو شما چی من چی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">من که همینجا می گم برین ادامه</font></div> text/html 2017-09-19T11:14:57+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator چالش http://worldofcode.mihanblog.com/post/300 <div style="text-align: center;"><div><font size="4">چالش</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">بزرگترین سوتیت رو بگو</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">من خودم تو محله ی دوستم داشتم دوچرخه سواری میکردم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">می خواستم برم تو کوچه بغلیه که هم سراشیبی بود هم باحال و هیجانی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">خواستم ببیچم دیدم یه گله اونجان</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">هیچی پیچیدم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">یهو دیدم دوچرخه کاملا کج شد و من افتادم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">فرمونش رفت تو شکمم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">بعد با حالی داغون بلند شدم و بدون نگاه کردن به دوچرخه</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">الفرار</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">با دو پیش دوستم رفتم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">وای چه قدر اعصابم داغون شد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">حالا شما زیر این مطلب بگید</font></div></div> text/html 2017-09-19T09:47:58+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator بای بای http://worldofcode.mihanblog.com/post/298 <div style="text-align: center;"><font size="4">بای بای</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">شاید چند روزی دیگه ای برم اگه وضعیت اینطور باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بای</font></div> text/html 2017-09-19T09:43:05+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator پوففف http://worldofcode.mihanblog.com/post/297 <div style="text-align: center;"><font size="4">جدیدن که سر می زنم به وبم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">پرنده پر نمی زنه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">چه برسه به ادم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حوب حداقل بازدید کنین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">وگرنه در مهر دوباره وب می بندم و هیچ وقت بازش نمی کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div> text/html 2017-09-19T06:33:01+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator نزدیک http://worldofcode.mihanblog.com/post/296 <div style="text-align: center;"><font size="4">خیلی داریم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">به 1</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مهههههههررررر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نزدیک میشیممم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">صلوات</font></div> text/html 2017-09-18T11:05:58+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator موضوع.... http://worldofcode.mihanblog.com/post/295 <div style="text-align: center;"><font size="4">معلمی از پسر بچه ای پرسید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">تابستان خود را چگونه گذراندید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">پسر بچه ای سر به زیر از کلاس رفت بیرون</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">چون تنها کسی بود از گوشی و اینترنت در تابستان استفاده نمی کرد</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div> text/html 2017-09-18T11:02:30+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator اهنگ http://worldofcode.mihanblog.com/post/294 <div style="text-align: center;"><div><font size="4">یعنی من تو کار خداموندم که چرا وسط سخت ترین سوال امتحان مسخره ترین اهنگ text/html 2017-09-18T11:00:33+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator حالت چشم http://worldofcode.mihanblog.com/post/293 <div style="text-align: center;"><div><font size="4">حالت چشــــــــــــمـ text/html 2017-09-18T10:56:57+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator ---- http://worldofcode.mihanblog.com/post/292 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ععدذاتائدذاتذاتذداتذددادذاتدنمدندنتدندندندتدتداذاتدئننئئ &nbsp;هتدت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ذاعادعهاتدخعهادتهمخددعخدعهدهمعخدعدهمدعهددددد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">تصورات دانش اموز از روز اول که مدیر سر صف حرف می زنه</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div> text/html 2017-09-18T10:53:03+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator ---- http://worldofcode.mihanblog.com/post/291 <div style="text-align: center;"><div><font size="4">بعله کم کم تعطیلات داره تموم میشه...</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">آیدا جوجو===» مامور آب خوری text/html 2017-09-18T10:49:46+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator باش http://worldofcode.mihanblog.com/post/290 <div style="text-align: center;"><font size="4">هه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">باش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ما با دست اب می خوریم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">تو با لیوان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">تو با ایفون سر و کار داری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ما با نوکیا 75</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">تو تو قصر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ما تو کلبه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">تو شاخ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ما سبک</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">اما</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ما شعور داریم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و تو هیچی</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">(ساخته خودم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif">)</font></div> text/html 2017-09-18T10:44:41+01:00 worldofcode.mihanblog.com selenator نظر ندین http://worldofcode.mihanblog.com/post/289 <div style="text-align: center;"><font size="4">تروخدا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نه نظر بدین نه بازدید کنین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">گناه واستون حساب میشه</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div>